19 april, 2016 lina

Även om kräftskivan idag är hela Sveriges fest, var det när kräftskivorna först började bli populära framförallt från sjöar i Uppland, Sörmland och Småland som man fiskade upp de svenska flodkräftorna. Kräftskivans historia i Sverige börjar på 1500-talet, då kung Erik XIV år 1526 skrev till sin slottsfogde och begärde att han skulle fiska kräftor, för att hovet skulle få främmande. Detta är det första belägget i skrift på att kräftor ansågs vara en delikatess i Sverige, vilket det varit sedan en längre tid på kontinenten. Från det kungliga hovet spreds sedan seden att äta kräftor ner till landets aristokrati,…

10 oktober, 2015 Maria

Öland är en ö på Sveriges östkust som bland annat har gjort sig känt som ett stort turistmål. Med ett stort antal soltimmar varje år vallfärdar turisterna hit varje sommar för att lapa sol på stränderna. Det finns dock något som är ännu mer karaktäristiskt för Öland än solen själv: kroppkakor. De har fascinerat människor i hundratals år och ölänningarna själva är stolta över maträtten som har kommit att förknippats tätt med ön. Kroppkakor är populärt i stora delar av södra Sverige liksom andra delar av landet, men det är just Öland som betraktas som kroppkakornas hemvist. Anledningen till att…

5 juni, 2015 Maria

Det finns få maträtter eller bakverk som är lika tätt förknippade med en region i Sverige som den skånska spettekakan. Den har till och med fått en sådan skånsk prägel att den ofta uttalas på skånskt vis – ”spiddekauga”. Det största konkreta beviset på att kakan hör Skåne till är dock inte uttalet. Det är nämligen att spettekakan har fått ett geografiskt skydd av EU, vilket innebär att den måste tillverkas inom Skånes gränser för att få använda sig av namnet skånsk spettekaka. Det gör det lättare att veta att du har fått en äkta spettekaka när du köper den…

13 januari, 2015 Maria

I det engelska språket finns ordet ”marmite” – ett sorts pålägg med frän smak – som betyder något som polariserar människor på ett extremt sätt. Vår svenska motsvarighet skulle kunna vara surströmming. Få maträtter väcker nämligen samma reaktioner av kärlek eller hat som surströmmingen från norr. Antingen har människor en passionerad kärleksrelation till den eller så vänder det sig i magen direkt de hör talas om den. Därför är det svårt att säga något om surströmmingens popularitet. Klart är att den är en delikatess som till övervägande stor del avnjuts i norr. Den vanligaste egenskapen som brukar nämnas i samband…