19 april, 2016 lina 0Comment

Även om kräftskivan idag är hela Sveriges fest, var det när kräftskivorna först började bli populära framförallt från sjöar i Uppland, Sörmland och Småland som man fiskade upp de svenska flodkräftorna.

Kräftskivans historia i Sverige börjar på 1500-talet, då kung Erik XIV år 1526 skrev till sin slottsfogde och begärde att han skulle fiska kräftor, för att hovet skulle få främmande. Detta är det första belägget i skrift på att kräftor ansågs vara en delikatess i Sverige, vilket det varit sedan en längre tid på kontinenten. Från det kungliga hovet spreds sedan seden att äta kräftor ner till landets aristokrati, och i kokböcker från 1700-talet kan man se att kräftor är en väl etablerad ingrediens i korv och pudding. En dikt av Carl Michael Bellman visar också att man kokade och åt kräftor varma.

Kräftorna skulle dock förbli något som endast åts av samhällets översta skikt under lång tid. Det berodde delvis på ett motstånd mot vad många ansåg vara insekter och asätare, som livnärde sig på lik från drunknade.crayfish-430656_960_720

Det var inte förrän på 1800-talet som kräftorna började leta sig in i andra samhällsskikt, och de tog vägen via nyrika grosshandlare, som intog kräftorna kalla om somrarna i sina skärgårdsvillor. Denna nya marknad gjorde att handlarna snart började producera och sälja de papphattar, lyktor, hakklappar, servetter och annat som vi har kommit att förknippa med kräftskivor idag. De bönder som hade strandrätt vid någon av Upplands, Sörmlands eller Smålands sjöar kunde under denna period sälja miljontals kräftor varje år, vilket till slut ledde till att svenska myndigheter var tvungna att införa restriktioner kring fiske av kräftor, för att de inte skulle bli utfiskade helt. Det är detta som gör att kräftorna, och således också kräftskivorna, än idag har en särskild ”säsong”. Förväntan inför denna säsongs premiärdag höjde bara kräftskivans status.

Ett nytt hot väntade dock den svenska flodkräftan i form av kräftpesten år 1907, som fördes till Sverige via sjuka kräftor från Finland. Dessa slog nästan ut flodkräftan helt, och idag är de flesta kräftor man intar på svenska kräftskivor signalkräftor från Amerika. Detta brukar dock inte förstöra stämningen på de rejäla fester som de flesta i Sverige som bekant ställer till med under den svenska sensommaren varje år. Om du också planerar inför en kommande kräftskiva hittar du flera uppsättningar utemöbler som kan passa för festligheterna på Buildor.se. Sedan är det bara kräftorna och gästerna som saknas!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *